Çalışma izni

Yabancılara Türkiye’de Çalışma İzni Alma

Çalışma izni Aile, Çalışma  ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Çalışma izni yapacak olan yabancı ülke vatandaşı Türkiye ye giriş yaptıysa eğer çalışma izni alabilmek için ilk önce Göç idaresinden oturma izni almalıdır. Kişi ülkesindeyken de çalışma izni alması mümkündür direk çalışma izni ile ülkeye giriş yapabilir.

Yabancılara çalışma izni nasıl alınır?

Başvurular internet ortamında online olarak yapılmaktadır yabancı kişiyi çalıştıracak olan Türkiye vatandaşı ev hizmetlerinde çalıştıracak ise ptt den kep adresi alması gerekmektedir daha sonrasında bir e-imza alması gereklidir e- imza alınırken pin oluşturması gerekmektedir bunu yaptık dan sonra başvuruyu e devlet üzerinden yapabilir. İşlemleri tamamladıktan sonra yani başvuruyu yaptık dan sonra işleminiz değerlendirme aşamasına girer sonuç bilgisini sistemden kontrol edebilirsiniz ya da mailinize sonuç bilgisi iletilebilir. Onaylanması durumun da vergi dairesinde harçları yatırdığınızda kimliğiniz adresinize gönderilir bundan dolayı onaylanması halinde vakit kaybetmeden çalışma izni harçlarını vergi dairesine yatırmayı ihmal etmeyin.

Ev hizmetlerinde yabancı işçi çalıştırma sgk

Ev hizmetinde hasta bakıcı çocuk bakıcısı veya ev işlerine yardımcı olarak yabancı çalıştırmak isteyen kişiler yanında çalıştıracakları yabancı ülke vatandaşına çalışma izni yaptırmaları gereklidir. Yabancı çalışma izni başvurusu e-devlet üzerinden online olarak yapılmaktadır bu başvuruyu yapabilmeniz için ilk önce postaneden kep ( kayıtlı elektronik posta ) adresi almanız gerekmektedir. Daha sonrasında bir e-imza satan özel kuruluşlardan e-imza almanız gerekmektedir bunu alırken pin oluşturmayı ihmal etmeyin. Daha sonrasında bu işlemler özel bilgileriniz ile gerçekleşmektedir. İşleminiz onaylanması durumunda sgk ya bir harç bedeli yatırmanız gereklidir. Bu harç yatırıldıktan sonra kimlik posta yolu ile adresinize gönderilir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra  e-devlet üzerinde yanınızda çalıştırdığınız kişi için bir sgk ödemesi çıkar bunu ödemeyi ihmal etmeyin.

Çalışma İzni İlk Başvuru İşlemi

Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de çalışma izni almak istediklerinde çalışma izni için gereken başvuruyu Türkiye ye giriş yaptıktan sonra veya kendi ülkerinde iken de yapabilirler.

Türkiye ye giriş yaptıktan sonra çalışma izni alabilmeleri için oturma izni ikamet belgelerini almaları gereklidir.  Yabancı ülke vatandaşları ülkeye giriş yaptıktan sonra oturma izni almadan çalışma izni almaları mümkün değildir. Bu işlem için bulundukları illerdeki göç idaresi müdürlükleriden randevu alarak oturma izni alabilirler.

Yurt dışından gerçekleştirilecek başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları ya da sürekli olarak ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yani konsolosluklara  iş sözleşmesi, atama yazısı veya şirket ortaklığını gösteren belgenin ibrazı ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Türkiye’de çalışacakları iş yerinin yani işverenin, temsilciliklere yapılan başvuru tarihini takip eden on iş günü içerisinde, elektronik başvuruyu yapması ve gerekli bilgi ve belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şahsen veya posta ile ulaştırması zorunludur. Bu süre dolduktan sonra yapılacak olan bildirimler veya işlemler süre aşımına uğramasından dolayı geçersiz sayılmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmaları durumunda eğer çalışma izni başvurusuna devam etmek istiyorlarsa işlemleri yeniden yapmaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ( konsolosluk ) ile bakanlık, yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri, elektronik ortamda gerçekleştirir. Başvuru için gerekli ve istenen belgelerin yabancı ülke vatandaşanın temsilciliğe başvuru tarihinden itibaren eden on iş günü içerisinde yapılacak elektronik başvurunun ardından iş verenince bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

Çalışma izni başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygun bulunarak çalışma izin belgesi düzenlenen yabancı ülke vatandaşlarının en geç yüz seksen gün içinde Türkiye’ye giriş yapmaları gerekmektedir. Bu süre dolduktan sonra ülkeye giriş yapmaları halinde çalışma izni başvuruları iptal edileceğinden dolayı ülkeye çalışma izni belgeleri ile girmeleri mümkün değildir. Bundan dolayı 180 gün içerisinde giriş yapmaları mecburidir. Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen oturma izinleri hariç olmak üzere,öğrenci ikamet izni ile Türkiye de bulunan yabancı ülke vatandaşları çalışma izni alamazlar.  Başvuru tarihinden geçerli en az üç ay süreli oturma izni bulunan yabancı ülke vatandaşları veya bunların işverenleri yani çalışacakları iş yeri sahipleri çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Bu durumdaki yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Türkiye ye giriş yapan yabancı ülke vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine başvuru yapmadan oturma izni aldıkları zaman çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Başvuru için istenen belgelerin yapılan çalışma izni elektronik başvurusunu takip eden altı iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şahsen veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. Çalışma izni başvurularında belirtilen başvuru süreleri aşılması halinde başvurular geçersiz sayılmakta ve başvuruya devam edilmek istenmesi durumunda yapılması gereken işlemleri yeniden yapmaları gerekmektedir. Yabancı üke vatandaşı veya iş veren çalışma izni başvurusunda bulunduğu zaman dikkat edilmesi gereken ilk husus belirtilen süreler aşılmadan istenen gerekli evrakları temin etmeleri ve sisteme yüklemeleridir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerekli hallerde ilgili bakanlık ve mercilerin görüşlerini de almak suretiyle çalışma izni başvurularını sonuçlandırır. Oturma izni almışsanız eğer oturma iznini veren devlet kurumu olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bildirim yaparak başvurda bulunan kişi için gerekli görüşmeler yapılır. Usulüne uygun olarak yapılan çalışma izni başvuruları, belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde bakanlık tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının bakanlıkça tespiti halinde, eksik evrakların tamamlanması istemiyle başvuru sahibine bilgi verilir. Bu bilgilendirme mail yolu ile veya e devlet üzerinden başvuruda bulunduğunuz sisteme eklenir. Bu durumda otuz günlük süre eksik evrakların bakanlığa intikal ettiği tarih itibarıyla başlar. Bakanlık çalışma izin başvurusuna ilişkin olumlu veya olumsuz kararını, yurt dışından yapılan başvurularda; başvuruyu yapan yabancı ülke vatandaşına  bildirmek üzere (Dışişleri Bakanlığı kanalıyla) ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine de bildirir. Yurt içinden yapılan başvurularda ise yabancıya veya işverene bildirilir. Bildirimin sağlıklı yapılabimesi için çalışma izni başvurusu yaparken sisteme kaydettiğiniz mail adresi gibi iletişim bilgilerinizin aktif olmasına veya başvuruyu yaptığınız sure içerisinde control etmeyi ihmal etmeyin. Konsolosluklardan çalışma ve oturma izni ( ikamet izni ) alarak Türkiye’ye giriş yapan yabancı ülke vatandaşlarının, Türkiye ye giriş yaptıkları tarihi takip eden yirmi iş günü içinde Türkiye’deki Adres Kayıt Sistemi’ne kaydolmaları gerekmektedir. Bu kaydı ikamet etiğiniz ilçenin nufus müdürlüklerine giderek yapmanız gerekmektedir. Oturma izni olmayan kişiler adres kayıt sistemine kayıt gerçekleştiremezler. Nüfus müdürlüklerine gidildiği zaman görevli memur sizden yaşadığınız adresi ve ikamet kimliğinizi istemektedir.

Çalışma İzni İlk Başvuruda Yabancıdan İstenen Belgeler

Çalışma izni ik başvurusunda bulunan yabancı ülke vatandaşları çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının çalışma izni için istediği belgeleri eleronik ortamda hazırlayıp sisteme yüklemesi gerekmektedir. Sisteme yükleyeceğiniz evrakların elektronik ortamda hazırlanıp ıslak imza ve kaşeli olması gerekmektedir. Hazırlamış olduğunuz belgeleri imzaladıktan sonra taratarak pdf dosyası halinde sisteme yükleye bilirsiniz. Sisteme yükleyeceğiniz evrakların dosya boyutları sistemin müsaade ettiği botuylarda olması gerekmektedir. Belirtilen boyutlardan yüksek olan dosyalar sisteme yüklenemeyip başvurunuzu tamamlayamazsınız.

  • Ülkeye giriş yaptıktan sonra yapılacak çalışma izni başvuruları için, Türkiye’de öğrenim görmek amacıyla verilen oturma izinleri ( ikamet izni ) hariç olmak üzere, başvuru tarihinde geçerli en az üç ay süreli oturma izni belgesi. Bu belgeyi tarayıcı aracılığı ile taratarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir.
  • Çalışma izni alma başvurusunda bulunan yabancı ülke vatandaşının ikamet izni bulunmaması halinde ise, yabancı ülke vatandaşının yurt dışında vatandaşı olduğu veya sürekli ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine ( konsolosluklarına ) iş sözleşmesi veya şirket ortaklığı olduğunu belirten belge ibrazı ile çalışma izin başvurusu yapması zorunludur. Ancak, Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar* kriterlerinden en az birini karşılayan şirketlerde istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancının Türkiye’de kanuni olarak bulunduğunun (Emniyet Müdürlüğü’nden alınmış yazı veya pasaportun vize ve giriş tarihini gösterir kısmının onaylı örneği ibraz edilerek) kanıtlanması halinde çalışma izni müracaatı doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılabilmektedir. Bu kapsamda çalışma izni verilen kilit personel statüsündeki yabancıların Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden çalışma vizesi alarak Türkiye’ye giriş yapmaları gerekmektedir.
  • Yabancının kilit personel statüsünde olması halinde, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/b maddesinde öngörülen bilgi ve belgeler (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Pasaport sureti (Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir. Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
  • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden ve ayrıca kâğıt ortamında da gönderilecektir.)
  • Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yükseköğrenim görmesi halinde “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” (Bu istenen belgeler elektronik başvuru esnasında taranarak internet üzerinden sistememe yüklemesi gereklidir.)
Yandex.Metrica e ikamet başvuru
google reklamları