Türkiye’de kısa dönem oturma izni

Mayıs 16, 2019

Kısa Dönem İkamet İzni Alabilecek olan Yabancılar

1) Bilimsel Araştırma Amacı ile gelecek olan yabancılar

Bilimsel araştırma nedeni ile oturma izni almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının yapılacak bilimsel araştırmanın izne tabi olması gerekmektedir. İzne tabi olması halinde bilimsel araştırma ile ilgili konu ilgili devlet kurum veya kuruluşlarından (bunlar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Üniversiteler gibi) kurumlardan bu araştırma ile alakalı izin belgeleri almaları gerekmektedir. Araştırma iznine tabi olmaması halinde araştırma konusuna ilişkin bir beyan sunmaları gerekmektedir. Bilimsel araştırma amacı ile gelecek olan yabancı ülke vatandaşlarına oturma izni düzenlenebilmesi için yurt dışı temsilciliklerimizden yani konsolosluklarımızdan bilimsel araştırma amaçlı vize alınması gerekmektedir. Bu tür vizeye tabii olmaması halinde bilimsel araştırma amacı ile oturma izni almaları mümkün değildir.

2) Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar

Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı ülke vatandaşlarının oturma izni alma talebinde bulunması halinde taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerinin ve bireylerinin sahip olunulan konut üzerinde paylı veya el birliği mülkiyet hakkına sahip olmaları halinde aile bireyleri de bu kapsamdan oturma izni alma başvurusunda bulunma hakkına sahiptirler. Yalnız tapu sahibi değil diğer 1. derece(anne,baba ve çocuklar gibi) aile bireyleri de bu haktan yararlanabilirler. Bu başvuruda aile üyeleri başvuru da bulunacak olan kişinin eşini ve 18 yaşından küçük ve büyük çocuğunu kapsamaktadır.

3) Ticari Amaçlı Oturma İzni

Ticari bir iş bağlantısı veya iş kuracak olan yabancıları 3 ayın üzerinde oturma izni almak istemesi halinde yabancı ülke vatandaşından temas kuracağı kişi veya şirketlerin davet mektubu veya benzeri belge istenmektedir. Ticari amaçlı oturma izni almak isteyen yabancı ülke vatandaşları yaptıkları ticareti veya kurmuş oldukları şirket belgelerini oturma izni başvurusunda göç idarelerine teslim etmeleri gerekmektedir.

4) Turizm Amaçlı Oturma İzni

Türkiye’ye gelen yabancı ülke vatandaşlarının en sık başvuruda bulundukları ikamet izni türüdür. Göç idaresine başvurulan ikamet izni çeşitlerinin yaklaşık olarak %90 ‘ı turizm amaçlıdır. Turizm amaçlı ikamet izni talebinde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının seyahat planlarına ilişkin nerede kalacakları, ne zaman kalacakları, ne kadar süre kalacakları gibi belge beyanı bildirmeleri gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde seyahat belgesi veya seyanat planı istenmektedir. Bu belgeyi turizm acentelerinden temin edebilirsiniz.